Vonkelvrou

Print
28
Dec

lig vir die nasies

LIG VIR DIE NASIES

Sending werk reg oor die wereld

Kontak nommer: 0827071909

Epos: dries@lfn.org.za

Vir enige donasies:

Lig vir die nasies

Absa bank.takkode: 632005

Rek no(spaar): 9044330529

                                                                GOD IS GETROU